SMS

Sme odborníci na výstavbu dopravných, pozemných, vodohospodárskych a ekologických stavieb na území Slovenskej republiky.

26

rokov skúseností

Referenčné projekty

Už 26 rokov budujeme svoju povesť spoľahlivej spoločnosti, ktorá sa orientuje na stavby a rekonštrukcie železobetónových mostov, oceľových a drevených lávok, mostov z priečnych prefabrikátov a letmej betonáže, rovnako ako závesných a visutých mostov. To však nie je z nášho portfólia rozhodne všetko. Pôsobíme aj v segmente vodohospodárskych a ekologických stavieb. Tu sa môžeme pochváliť realizáciami protipovodňových úprav riek a potokov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd, alebo revitalizáciami a stavebnými úpravami mestských plôch. V odbore pozemných stavieb sme podpísaní pod rekonštrukciami nebytových budov pre školstvo, revitalizáciami kultúrnych pamiatok, či pod dostavbami nemocníc, zdravotníckych a sociálnych zariadení.

Sme zodpovední k životnému prostrediu a pri našich stavbách dodržiavame zásady jeho ochrany i prevenciu znečisťovania. Našou víziou je vytváranie dlhodobých hodnôt nielen pre našich klientov, ale aj pre celú spoločnosť. Budujeme infraštruktúru pre lepší život.

Aktuality