SMS

Sme odborníci na výstavbu dopravných, pozemných, vodohospodárskych a ekologických stavieb na území Slovenskej republiky.

70

rokov skúseností

20

projektov každý rok

50

ocenených projektov

Referenčné projekty

Už 25 rokov budujeme svoju povesť spoľahlivej spoločnosti, ktorá sa orientuje na stavby a rekonštrukcie železobetónových mostov, oceľových a drevených lávok, mostov z priečnych prefabrikátov a letmej betonáže, rovnako ako závesných a visutých mostov. To však nie je z nášho portfólia rozhodne všetko. Pôsobíme aj v segmente vodohospodárskych a ekologických stavieb. Tu sa môžeme pochváliť realizáciami protipovodňových úprav riek a potokov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd, alebo revitalizáciami a stavebnými úpravami mestských plôch. V odbore pozemných stavieb sme podpísaní pod rekonštrukciami nebytových budov pre školstvo, revitalizáciami kultúrnych pamiatok, či pod dostavbami nemocníc, zdravotníckych a sociálnych zariadení.

Sme zodpovední k životnému prostrediu a pri našich stavbách dodržiavame zásady jeho ochrany i prevenciu znečisťovania. Našou víziou je vytváranie dlhodobých hodnôt nielen pre našich klientov, ale aj pre celú spoločnosť. Budujeme infraštruktúru pre lepší život.

Aktuality