Na rýchlostnej ceste R2 rastú dva mosty od SMS

Kolegovia z SMS aktuálne pracujú na dvoch mostných objektoch, ktoré sú súčasťou II. etapy výstavby rýchlostnej cesty R2 medzi Šacou a Košickými Oľšanmi.

Ide o most v km 11,1 nad železničnou traťou a cestou III/3416 a most v km 14,3 cez rieku Hornád.

U prvého spomínaného v súčasnej dobe prebiehajú práce na spodnej stavbe a na príprave podložia v okolí pilierov pre montáž podpernej konštrukcie, pre realizáciu úložných prahov a taktiež pre podopretie nosníkov. Montujú sa ložiská na drieky pilierov, následne prebehne realizácia úložných prahov. Prebiehajú násypy na oporách OP1 a OP10. Predpokladaný termín uloženia nosníkov je naplánovaný na koniec augusta 2023.  

Druhý mostný objekt prekonávajúci prekážku v podobe rieky Hornád je navrhnutý ako dva samostatné mosty pre každý smer rýchlostnej cesty. V súčasnej dobe tu prebiehajú práce na spodnej stavbe priebežná realizácia montovaného oporného múru, ktorý bude slúžiť ako násyp pre oporu OP1. V súčasnej dobe na ňom už práce finišujú. Prebiehajú tesárske, železiarske a betonárske práce na základe zdvojeného piliera P3, zemné výkopové práce na pilieri P4 a práce na drieku piliera P2 pre ľavý aj pravý most. Technológia mosta je riešená výstavbou nosnej konštrukcie od OP1, ktorá je naplánovaná na koniec leta.

Základné informácie:
Názov stavby:
Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. Etapa
Mostné objekty: SO 208-00  Most na R2 v km 11,1 R2 nad železničnou traťou a cestou III/3416, SO 211-00 Most nad R2 v km 14,3 R2 cez rieku Hornád
Investor: Národná diaľničná spoločnosť
Objednávateľ: EUROVIA SK
Zhotoviteľ: SMS
Doba realizácie: 11/2022-03/2025