Budujeme infraštruktúru pre lepší život

Spoločnosť SMS a.s. bola založená na jar v roku 1997 ako jedna z dvoch dcérskych spoločností vtedajšej spoločnosti Stavby mostů Praha, a. s., s prvotným cieľom výstavby mostov na území Slovenskej republiky. Máme za sebou množstvo úspešných stavieb a jednou z najvýznamnejších je prvý a doposiaľ jediný PPP projekt R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – Severný obchvat. Postavili sme aj desiatky mostov, medzi ktorými sú aj také výnimočné projekty ako napríklad most cez Dunaj Komárno – Komárom alebo mosty na diaľnici D1. Mnoho ďalších mostov a lávok sme rekonštruovali a opravovali. Renovovali sme tiež množstvo historických pamiatok – napríklad areál Budatínskeho zámku, či Historickú sálu Východoslovenskej galérie v Košiciach. Budujeme protipovodňové ochrany, kanalizácie a čističky odpadových vôd. 

Našou hlavnou ambíciou je posilňovať svoju pozíciu na slovenskom stavebnom trhu predovšetkým v oblasti mostných stavieb, byť významným hráčom a získavať tie najvýznamnejšie zákazky. V roku 2021 sme zabezpečovali práce takmer na dvadsiatke mostov na Slovensku.

Ekológia

Záleží nám na životnom prostredí. Využívame zelenú energiu, najmodernejšie ekologické technologické a technické postupy aj recyklované materiály.

Zamestnanci

Vieme, že kľúčom k úspechu je spokojný zamestnanec. Našich kolegov podporujeme v ďalšom vzdelávaní i občianskej angažovanosti. Dbáme na dodržiavanie etických i bezpečnostných zásad a bojujeme proti akejkoľvek forme diskriminácie pri nábore, na pracoviskách alebo v profesnej dráhe našich spolupracovníkov.

Zodpovedný prístup

Zakladáme si na dodržiavaní dôsledného, odborného a zodpovedného prístupu k partnerom, zákazníkom, verejnosti a životnému prostrediu a plníme svoju spoločenskú zodpovednosť v akejkoľvek situácii.

Sme súčasťou VINCI Construction CS, najväčšej stavebnej skupiny u nás

72

rokov skúseností

2000

projektov každý rok

4100

zamestnancov

Našimi základnými hodnotami sú rešpekt, solidarita a presvedčenie, že ľudia majú prednosť pred systémami. Staviame na pevných základoch so zázemím najväčšej stavebnej skupiny na území Slovenska a Českej republiky, VINCI Construction CS. Tá pôsobí vo všetkých stavebných oblastiach – od dopravného inžinierstva po pozemné staviteľstvo. Buduje chrbticové komunikácie, železničné i električkové trate, športové ihriská, mestské komplexy či vodné diela, bytové domy, priemyselné haly a opravuje historické pamiatky. VINCI Construction CS zamestnáva viac ako 4000 zamestnancov a každý rok dokončí 2000 projektov.