Považany - kanalizácia

Názov stavby: Považany - kanalizácia 16 km

Objednávateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Investor: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Zhotoviteľ: SMS a.s.

Miesto realizácia: Považany, Trenčiansky kraj

Doba realizácie: 12/2019 – 12/2021