Naše služby

Dopravné stavby

V oblasti dopravných stavieb ponúkame našim klientom široké portfólio služieb a realizácií. Vieme dodať monolitické železobetónové a predpäté konštrukcie, rovnako ako prefabrikované železobetónové a predpäté mosty a konštrukcie. Ovládame segmentové technológie, izolatérske práce, tryskanie konštrukcií pieskom aj realizáciu prefabrikovaných presýpaných konštrukcií. Dodávame spriahnuté oceľovo-betónové mosty a konštrukcie, zavesené mostné konštrukcie, železničné oceľové mosty alebo protihlukové steny. Realizujeme a prenajímame podporné konštrukcie, lešenia a výstupové veže.

Vodohospodárske a ekologické stavby

Naše špecializované projektové tímy s dlhoročnými skúsenosťami dohliadajú na protipovodňové úpravy riek a potokov. Venujeme sa revitalizácii a stavebným úpravám mestských plôch. Budujeme kanalizácie, rovnako ako čističky odpadových vôd.