Integrovaný systém manažmentu

V rámci integrovaného manažérskeho systému (IMS) je držiteľom certifikátov manažmentu kvality podľa EN ISO 9001, environmentálneho manažmentu podľa EN ISO 14001 a manažmentu BOZP podľa ISO 45001.