Sewerage, Považany

Name of the construction: Považany - sewage system 16 km
Client: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Investor: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Contractor: SMS a.s.
Place of implementation: Považany, Trenčín region
Implementation period: 12/2019 – 12/2021