Contact us

SMS a.s.

Partizánska cesta 91 
974 01 Banská Bystrica

Contact

+421 484 142 622
stavbymostov@stavbymostov.sk

Kontakt pre médiá

Mgr. Simona TANČÁKOVÁ
Hovorkyňa spoločnosti
simona.tancakova@vinci-construction.com
+421 918 888 355

Company management

Board of Directors

Chairman of the Board of Directors
Ing. Róbert Šinály

Deputy Chairman of the Board of Directors and CEO
Ing. Dalibor Novotný

Member of the Board of Directors
Ing. Daniel Hanko