Contact us

SMS a.s.

Partizánska cesta 91 
974 01 Banská Bystrica

Contact

+421 484 142 622
stavbymostov@vinci-construction.com

Kontakt pre médiá

Mgr. Nikola Horizralová
Hovorkyňa spoločnosti
nikola.horizralova@vinci-construction.com
+421 911 774 874

Company management

Board of Directors

Chairman of the Board of Directors
Ing. Róbert Šinály

Deputy Chairman of the Board of Directors and CEO
Ing. Eva Fízeľová

Member of the Board of Directors
Ing. Daniel Hanko