Rekonštrukcia mosta Hlohovec

Viac ako 60-ročný most už má za sebou väčšinu stavebných prác. Medzi sviatkami absolvoval aj skúšku zaťažiteľnosti.

Most v Hlohovci číslo 513-006 cez rieku Váh má 343 metrov a nachádza sa na ceste II/513. Bol postavený v 60. rokoch, pričom už 40 rokov prakticky nebol opravovaný. V lete 2019 bola po diagnostike mosta vylúčená nákladná doprava s váhou presahujúcou 12 ton.

Cieľom bolo spomaliť tempo degradácie mosta tak, aby sa nemuselo pristúpiť k ďalším obmedzeniam, ako napríklad k zúženiu jazdných pruhov alebo zníženiu rýchlosti jazdy. Realizovaná komplexná rekonštrukcia mosta výrazne predĺži jeho životnosť.

Navyše pribudnú nové chodníky a cyklotrasy po oboch stranách mosta. Na projekt v hodnote 5,6 milióna eur získal TTSK nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).