Rekonštrukcia mosta M7317 cez horský potok pred obcou Úhorná