Rekonštrukcia mosta M7317 cez horský potok pred obcou Úhorná

Mosty, ktoré boli desaťročia vo veľmi zlom technickom stave a prejazd cez nich predstavoval pre vodičov riziko, sú minulosťou. Spolu s Košickým samosprávnym krajom sme ukončili rekonštrukciu mostov M7317 pred obcou Úhorná ako aj mosta M7697 pri jazere Úhorná v okrese Gelnica. Obyvatelia Hnileckej doliny tak prejdú úsekmi bez ťažkostí. Navyše, bola opravená aj cesta medzi mostami v celkovej dĺžke 2,14 km. 

Pôvodný most pred obcou Úhorná musel byť zbúraný a museli sme vybudovať novú konštrukciu. V prípade mosta pri jazere, ktorý je jeden z najstarších v krajine - vybudovaný koncom 19. storočia, bolo potrebné postupovať rovnako.

Stavebné úpravy mosta M7317 pri obci Úhorná pozostávali z realizácie prekládky potoka pre odklonenie koryta. Počasie aj samotný tok vody sa podpísali pod rozpad častí konštrukcií spodnej stavby, ako aj ríms a nosnej konštrukcie. Z tohto dôvodu bolo nerentabilné investovať prostriedky do sanácie objektu a poškodený most bol vybudovaný nanovo. Stavbári sa pustili do práce v auguste 2021. Práce si vyžiadali odklonenie premávky na obchádzkovú trasu.

Kompletnou sanáciou prešiel aj most M7697 pri jazere Úhorná, ktorý bol postavený v roku 1890. Nosná klenba bola na viacerých miestach potrhaná a časti parapetných stienok boli zrútené do potoka. Súčasťou prác, okrem zbúrania a výstavby nového mosta, bola aj úprava priľahlých úsekov cesty, úprava koryta rieky aj okolia mosta. Doprava bola odklonená po dočasnej obchádzkovej trase.