Oprava mostu cez záchytný kanál pred obcou Záhor

Kolegovia z SMS pokračujú v opravách mosta pred obcou Záhor. Na začiatku apríla dokončili pokládku nosníkov, momentálne sa realizujú priečniky, spriahajúca doska nosnej konštrukcie a terénne úpravy pod mostom.

Mostný objekt sa nachádza v okrese Sobrance v Košickom kraji, v extraviláne k. ú. Bežovce a prevádza cestu III/3807 ponad kanál Veľké Revištia-Bežovce. Most bol trojpoľový, nosná konštrukcia bola prefabrikovaná tvorená tyčovými prefabrikátmi typu Vloššák.

Po rokoch prevádzky mosta došlo pôsobením atmosférických vplyvov prostredia a agresívnych účinkov chemických látok zo zimnej údržby, zvýšením intenzity a zaťaženia dopravou ako aj pôsobením chemicky agresívnej vody na spodnú stavbu k poškodeniu jednotlivých konštrukčných častí mosta. Tieto poškodenia mali zásadný vplyv na zaťažiteľnosť a životnosť mosta.

Navrhované riešenie pozostáva z rekonštrukcie mosta a priľahlých úsekov cesty III/3807. Celková dĺžka navrhovanej úpravy cesty III/3807 vrátane mostného objektu je cca 100m. Súčasťou stavby sú tiež preložky inžinierskych sietí. Po kompletnej rekonštrukcii mosta dôjde aj k úprave jeho okolia.

Práce na rekonštrukcii mosta prebiehajú v jednej etape počas plnej uzávierky cesty III/3807.

Základné informácie:

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor
Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: SMS
Doba realizácie: 03/2022 – 07/2023