Dvanásť mostov a dvojkilometrový tunel. Dostavíme severný obchvat Prešova

Spoločnosti EUROVIA SK, EUROVIA CS a SMS zo Skupiny VINCI Construction CS v rámci združenia postavia na Slovensku druhú časť severného obchvatu Prešova, vrátane 12 mostov a takmer dvojkilometrového tunela. Obchvat je súčasťou rýchlostnej cesty R4, ktorá má v budúcnosti prepojiť Maďarsko a Slovensko s Poľskom. Zmluva bola podpísaná vo štvrtok 29. júna za účasti ministra dopravy Slovenskej republiky Pavla Lančariča.

Združenie „R4 severný obchvat Prešova II. etapa“, ktoré okrem EUROVIA SK, EUROVIA CS a SMS tvoria spoločnosti Váhostav – SK a TuCon, zvíťazilo vo verejnej súťaži s ponukou 337 745 665 eur (zhruba 8 miliárd korun). Podľa zmluvy, ktorú podpísali zástupcovia združenia a Národnej diaľničnej spoločnosti, by sa malo začať stavať v septembri a práce by mali trvať do roku 2027.

Druhá etapa nadväzuje na rozostavený úsek I. etapy severného obchvatu Prešova.  Bude mať celkovú dĺžku 10,2 km a povedie od mimoúrovňovej križovatky Prešov, sever ku križovatke Kapušany, kde sa napojí na existujúcu cestu I.triedy I/18. Súčasťou stavby bude 12 mostných objektov rôznej dĺžky, 6 protihlukových stien a aj takmer  1,9 km dlhý tunel Okruhliak.

Obchvat Prešova po dokončení uľaví obyvateľom tretieho najväčšieho mesta na Slovenku od hluku a nadmernej tranzitnej dopravy a ušetrí motoristom idúcim z východu na západ alebo opačne približne desať minút. Národná diaľničná spoločnosť predpokladá intenzitu dopravy v počte 15-tisíc vozidiel za 24 hodín.

Vizualizáciu stavby si môžete pozrieť tu.

Základné info o stavbe:
Názov: R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť
Zhotoviteľ: Združenie R4 severný obchvat Prešova II. etapa ( EUROVIA SK, EUROVIA CS, SMS, Váhostav – SK, TuCon )
Doba realizácie: 09/2023 – 2027 (1464 dní)