Rekonštruovali sme most pri obci Sirník

Na začiatku marca sa vrátila premávka na most cez rieku Ondava pri obci Sirník, ktorý kolegovia zo spoločnosti SMS rekonštruovali.

Časové a technicky náročné práce na 200 metrovom moste prebiehali v dvoch fázach. V prvej fáze sa nosníková časť mosta s dĺžkou 80 metrov odstránila a nanovo vybudovala od základov. Celkovo v štyroch poliach bolo osadených nových štyridsať  nosníkov.

V druhej fáze, v pôvodnej komorovej časti mosta s dĺžkou 120 metrov, boli vybudované nové zosilňovacie železobetónové priečniky a osadená dodatočná oceľová konštrukcia (deviátory), do ktorej sme vniesli predpätie a týmto sme zvýšili celkovú zaťažiteľnosť mosta. Pri tejto náročnej fáze rekonštrukcie nám výrazne pomohli aj kolegovia z firmy FREYSSINET CS.

Aktuálne prebiehajú ešte dokončovacie práce na sanácii spodnej časti mosta.

Základné informácie:

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník
Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Investor: Košický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SMS
Doba realizácie: 04/2022 – 06/2023 (02/2023 – Predčasné užívanie mosta)