Významný posun v rekonštrukcii mosta cez Váh v Hlohovci

Kolegovia zo spoločnosti SMS významným spôsobom pokročili v prácach na rekonštrukcii mosta cez rieku Váh v Hlohovci.

V druhej polovici mája stavbári napríklad realizovali nátery protikoróznej ochrany na oceľových častiach chodníkov, doasfaltovanie odvodňovacieho prúžku, realizáciu protišmykovej úpravy na pravej a ľavej časti oceľového chodníka mosta, taktiež osadenie odvodnenia mosta, osadenia krycích plechov dilatačných mostných záverov, vyčistenie odvodňovačov s osadením košov pre lepší odtok vody.

Vzhľadom na to, že práce prebiehajú počas prevádzky s obmedzeniami pre vodičov, chodcov i cyklistov, bolo tiež nutné postupne presúvať dočasné dopravné značenie.

Ďalšími úkonmi boli:

 • dokončené sanácie na úložných prahoch pilierov P2, P3, P4, P5
 • otryskanie konštrukcie NK vodným lúčom  POLE 5, 6, 7
 • osadenie a dopasovanie krycích plechov DMZ, dotmelenie dilatačných škár nad DMZ P2, P4
 • zrealizovanie sanácie POLE 6, 7, striekanie MAPELASTIC GUARD POLE 6
 • dokončené sanácie na oporách OP1, OP8
 • zalievanie pätiek šikmých vzpier oceľových chodníkov POLE 7, 5, 4, 3, 2, 1
 • zasanovanie defektov vo vnútri komory v POLI 6 + oblasť monolitického kĺbu
 • opieskovanie ložísk pred nátermi PKO, zrealizovanie náterov ložísk PKO pilierov a podpier  OP1, P2, P3, P4, P5, OP8
 • opieskovanie platní priečneho predpätia pred nátermi PKO, zrealizovanie náterov PKO POLE P5, P6, P7
 • zrealizované nátery Eporip v miestach prestupov do NK v komorách mosta POLE 6
 • okončené stavebné práce na iluminácii mosta vrátane VO, prepojenie a príprava na funkčnú skúšku (prebehne do 15.06.2023).

Hlavným cieľom rekonštrukcie je spevniť konštrukciu mosta, ktorý pochádza zo 60. rokov. Rekonštrukčnými prácami a vykonávanými opravami sa výrazne predĺži jeho životnosť. V rámci prác sa kompletne vymenila vozovka, most je v miestach chodníkov, ľavá a pravá strana, rozšírený, čím vzniknú plnohodnotné chodníky pre obyvateľov a cyklistov .

Rekonštrukčnými prácami došlo k obnove verejného osvetlenia a špecifickej iluminácie mosta, ktorými sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestného premávky, ako aj jeho vizuálnej stránky.

Základné informácie:
Názov stavby:
Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513 - 006
Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Investor: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SMS – Združenie SMS – Kovo-Sklo Hlohovec
Miesto realizácie: Hlohovec, Trnavský kraj
Doba realizácie: 02/2022–08/2023